Reklamationsbrev

Brevmall för att reklamera vara till säljare (näringsidkare) med stöd av konsumentköplagen alternativt garanti. Detta dokument har inga låsta funktioner.

Skuldebrev

Engelsk version av skuldebrev som används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och …

Avtal om vårdnad och umgänge

Avtalet innehåller överenskommelser om vårdnad, umgänge och boendesituation för gemensamma barn. Denna mall finns endast som gratismall då det är okänt om socialnämnden godkänner avtalet. Har du fått denna mall …

Vita arkivet

En vägledning vid dödsfall. Innehåller även ett förenklat testamente och mall för personligt brev. Detta dokument har inga låsta funktioner och ingen synlig vattenstämpel vid utskrift.

Avstående från bodelning

Avtal om avstående från bodelning i samband med att sambos separerar. Med möjlighet att lista vad som är överenskommet att ena sambon får och att allt annat tillhör den andra …

Skuldebrev

Används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och egna överenskommelser.

Gåvobrev

Skriftlig bevis för att gåva lämnats samt eventuella villkor. Kan användas för fastighet eller annan, lös, egendom. Observera att vissa gåvor ska registreras hos Lantmäteriet resp. Tingsrätten.

Samboavtal

”Äktenskapsförord” för samboende i parförhållande. Med extra bilaga för undantag från bodelning och ett inbördes testamente. Se även Anmälan om gemensam bostad

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal vid äktenskapsskillnad. Innehåller även bilaga för bodelning; tillgångar och skulder. Dokumentet kan ej användas under pågående äktenskap.

Multidokument

Offert, Följesedel, Order, Faktura, Krav – i samma dokument. Fyll exempelvis i offert och spara, öppna den igen vid beställning och ändra typfält till Order och spara om dokumentet osv. …

Överlåtelseavtal Byggnad

Köpekontrakt för byggnad på ofri grund, vilket oftast omfattar kolonistuga eller annat småhus där arrendeavtal finns. Då dessa typer av byggnader ej är fast egendom görs ingen ansökan om lagfart, …

Entreprenadkontrakt

Kontrakt på engelska i enlighet med ABS 09 för ny eller tillbyggnation av småhus som villa, parhus, fritidshus etc. Med bilaga ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader” på engelska. Fullversionen har funktion …

Köpekontrakt & Köpebrev

För upp till 3 säljare och köpare. Köpekontrakt och köpebrev för köp fastighet är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja fastighet (hus med tomt) Det finns även …

Köpekontrakt & Köpebrev

Engelsk version för upp till 2 köpare och säljare. Köpekontrakt och köpebrev för köp fastighet är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja fastighet (hus med tomt) Det …

Entreprenadkontrakt tillägg

Kontrakt för tilläggsarbeten vid ny eller tillbyggnation av småhus som villa, parhus, fritidshus etc. Utgör tillägg till entreprenadkontrakt. Mallen har funktion att lägga till egen logo eller bild. Denna mall …

Faktura/Kvitto för hushållsnära tjänster

Faktura/kvitto för arbeten där privatperson har utfört hushållsnära tjänster. Fullversionen av mallen är självuträknande. Material eller andra utlägg kan ej anges i denna mall, dock finns stöd för både arbeten …

Uppdragsavtal

Avtal mellan företag som köper och säljer tjänster av varandra i form av konsult/underleverantör. Lämplig att användas där man exempelvis anlitar en enskild firma, för att skriftligen försäkra att det …

Hantverkarkontrakt

För reparations – och ombyggnadsarbeten i enlighet med konsumenttjänstlagen. Med bilaga för ROT klausul. Fullversionen har funktion att lägga till egen logo eller bild. För ny eller tillbyggnation, se Entreprenadkontrakt