Personalliggare

Ange startdatum, övriga datum fylls i automatiskt. Företagsinformation och personalinformation kan fyllas i på skärmen. Tider fylls löpande i, efter utskrift, med kulspetspenna. Observera att denna mall medför lösa blad …

Uppsägning av provanställning

För underrättelse av upphörande av provanställning vid provanställningens slutdatum eller i förtid. Fullversionen har funktionen att lägga till egen logo eller bild och har direktlänk till arbetsgivarintyg som enligt lag …

Uppsägning av anställning

På grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Innehåller båda parters exemplar. Fullversion har direktlänk till arbetsgivarintyg som enligt lag skall delges den anställda efter anställningens upphörande samt funktion att lägga …

Lönerapport

Anpassad för yrken där arbete utförs mot transportsedlar, körsedlar, faktureringsunderlag etc. där arbetstagaren kan hänvisa till ett nummer (och således kan avstämning göras mot att sedel/underlag inkommit och/eller fakturerats). Fullversionen …

Lönerapport

Underlag för tidrapportering/lönerapportering. Gratisversion innehåller ifyllnadshjälp. Fullversionen har automatisk summering samt funktion för att lägga in egen logo eller bild. Passar de flesta branscher. Se även lönerapport anpassad för yrken …

Lönebesked

Lönebesked till arbetstagare som hanterar både skattepliktig och skattefri ersättning. Med automatiskt summering och uträkning av skatter och avgifter (endast fullversion). Fullversionen av dokumentet har funktionen att kunna lägga till …

Lönebesked

Lönebesked till arbetstagare som hanterar både skattepliktig och skattefri ersättning (kryssrutorna för skattefri ersättning enl. förhandsgranskningen är ej synlig vid utskrift). Med automatiskt summering och uträkning av skatter och avgifter …

Ledighetsansökan

Ansökan om de flesta typer av ledigheter e.x tjänstledighet, föräldraledighet, semester, studier m.m. Med fält för yttrande och beslut.

Kostnadsersättning

Ansökan om kostnadsersättning för resor, traktamente & utlägg för arbetstagare. Innehåller direktlänk till Skatteverkets broschyr om belopp & procentsatser för traktamenten och kostnadsersättningar. Fullversionen har funktion att lägga till egen …

Körjournal

Anpassad för 1 förare för bilen. I fullversionen beräknas antal privata kilometer samt belopp för bilförmån (faktor 1,2) under förutsättning att tankning gjorts under perioden. Dessutom beräknas antal km för …

Erinran om anställningsavtal

Påminnelse till anställd som brutit mot anställningsavtal. Fullversionen innehåller funktion att lägga till egen logo eller bild.

CV / Meritförteckning

Används vid jobbansökan. Innehåller både personligt brev och meritförteckning. Exempeltext finns i mallen. Detta dokument är ifyllnadsbar på skärmen, går att spara samt skriva ut.

Anställningsbevis

Anställningsavtal på Engelska med olika anställningsformer. Fält finns för egna överenskommelser. Dokumentet har funktionen att kunna lägga till egen logo. Utformad för svensk lag. Contract of Employment Employment contract in …

Anställningsbevis

Anställningsavtal med olika anställningsformer. Fält finns för egna överenskommelser. Fullversionen har funktionen att kunna lägga till egen logo.

Agentavtal

Kontrakt mellan agent och artist som exempelvis musiker, komiker, illusionist eller annan underhållare. För enstaka uppdrag. Med fält för egna överenskommelser och övriga åtaganden.

Semesterlista

Lista för veckoplanering av sommarsemester (v. 22-35) där semester anges med text (ex. Må, Ti. On-Fr) eller kryss (Bokstaven X). Fullversionen innehåller även semesterplanering för jul och nyår (15/12 – …

Bilaga

Kan användas som bilaga till samtliga kontrakt och avtal där det är max två + två parter. Gratisversionen har ingen vattenstämpel och är Acrobat Reader kompatibel (det vill säga fullversion)