Anställningsbevis

Anställningsavtal på Engelska med olika anställningsformer. Fält finns för egna överenskommelser. Dokumentet har funktionen att kunna lägga till egen logo. Utformad för svensk lag.

Contract of Employment

Employment contract in English with various forms of employment. Fields for custom arrangements. Designed according to Swedish law.