Vistelseschema för barnomsorg

Schema för barn inom förskola, daghem och dylikt. Fullversionen går att fylla i på dator. Det finns ett infofält där förskola etc. kan lägga till egen text och låsa fältet …

Fordran till Tingsrätt

Begäran att mål överlämnas från Kronofogden till Tingsrätt. Används ifall att Svarande (den som är skyldig dig pengar) har bestridit din ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och du vill lämna …

Fullmakt

För bl. a dödsbodelägare, bankärenden, inhämtning av personhandlingar m.m. Det finns även fält för egen specificering av omfattningen. Fullmakten kan vara gällande till ett visst datum eller tills vidare.

Schema

För exempelvis veckoschema eller dagplanering. 5 kolumner där du kan fylla i ex. veckodagar eller namn. Detta dokument har inga låsta funktioner och du kan antingen skriva ut och fylla …

Skuldebrev

Engelsk version av skuldebrev som används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och …

Skuldebrev

Används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och egna överenskommelser.

Återförsäljaravtal

Avtal för återförsäljning av produkter och varor mellan underleverantör och tillverkare eller grossist. Med fält för egna bestämmelser samt möjlighet att ändra texten i styckena ’Åtaganden’, ’Rabatt och volymer’ samt …

Köpeavtal bolag

För överlåtelse/försäljning av bolag/företag. Det rekommenderas starkt att jurist anlitas för att reglera alla frågor rörande övertagandet. Mallen är ej anpassad för inkråmsaffär.

Diplom

Enkelt diplom som fylls i på skärmen och är anpassat för att kunna skriva ut på färgat eller mönstrat papper. Gratisversionen har ingen vattenstämpel och är Reader kompatibel (det vill …

Bokföringsorder

Med automatisk beräkning av omslutning samt varning för differens. Mallen innehåller funktion att lägga till egen logo eller bild.

Aktiebrev

För upprättande eller överlåtelse av aktier. Fullversion innehåller även Aktiebok

Aktiebok

Förteckning över aktieinnehavare och överlåtelse. Gratisversionen har ej vattenstämpel och är ifyllnadsbar på skärmen. Fullversion innehåller även Aktiebrev

Borgensförbindelse

Borgensåtagande för flera syften och med fält för egna villkor. Används vid ex. lån, hyra etc där borgensman krävs som säkerhet. Mallen innehåller hjälptexter.

Hyreskontrakt arbetsplats

Hyrstolskontrakt / Arbetsplatskontrakt för del i gemensam verksamet som ex. frisör, massör, nagelteknolog, konsult, tekniker etc. där man arbetar med egen f-skatt men representerar ett annat bolag. Antal månader, betalningsvillkor, …

Bilaga

Kan användas som bilaga till samtliga kontrakt och avtal där det är max två + två parter. Gratisversionen har ingen vattenstämpel och är Acrobat Reader kompatibel (det vill säga fullversion)