Skuldebrev

Engelsk version av skuldebrev som används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och egna överenskommelser.

Promissory letter

A promissory note is used for loans of money or property. Contains, among other things, the payment plan and (if) interest when borrowing money, fields for security deposit or pawned object and field for own agreements.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *