Hyreskontrakt i andra hand

Komprimerad version av hyresavtal för uthyrning av bostad, och tillhörande utrymmen, i andra hand med eller utan möblemang. Fält finns för särskilda bestämmelser där man kan ange övriga överenskommelser. Se …

Hyreskontrakt paket

Paket med mallar för hyresvärd. Hyreskontrakt för bostadsändamål till 30% rabatt. Innehåller fullversioner av: Besiktningsinstrument Hyreskontrakt lägenhet Bilplatsavtal Uppsägning av hyresavtal Se respektive mall för mer information. Värde: 300 kr

Hyreskontrakt Semesterbostad

Komprimerat hyresavtal för korttidsuthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Lämpat för kortare tid än 3 månader. I fullversionen går följande ändringar att göra; Ändring av text för …

Hyreskontrakt inneboende

Komprimerad version av hyresavtal för uthyrning av rum i bostad. Innehåller länk till mall för bilaga (exempelvis förteckning över möbler, ordningsregler, villkor etc). Se även Hyreskontrakt Inneboende, Avstående från Besittningsskydd, …

Hyreskontrakt lägenhet

Hyresavtal för lägenhet i första hand. Fullversionen har funktion att lägga till egen logo eller bild. Med fält för särskilda bestämmelser som ex. ordningsregler, gemensamhetsutrymmen etc.

Hyresavtal fordon & maskiner

Avtal för uthyrning av fordon och maskiner. Med möjlighet att ändra avtalsvillkoren. Fullversionen innehåller funktion att lägga till egen logo eller bild.

Hyreskontrakt del i lokal

Används för del i lokal, förråd etc. Med fält för särskilda bestämmelser där egna villkor, ordningsregler etc. kan anges. I fullversionen går antal dagar i stycke Uppsägning att ändra till …

Hyreskontrakt i andra hand

Hyresavtal på engelska, för uthyrning av lägenhet i andra hand. Med möjlighet att ändra avtalsvillkoren.

Hyreskontrakt säsongsförvaring

Vinter eller sommarförvaring för exempelvis snöskoter, husvagn, båt, bil, motorcykel etc. Med fält för särskilda bestämmelser där egna villkor kan anges. Dygnshyra ändras till valfritt belopp.

Uppsägning av hyresavtal lokal

Hyresvärds uppsägning av hyresavtal för lokal gällande omförhandling av villkor. Fullversionen har funktion att lägga till egen logo eller bild.

Hyreskontrakt parkering

Hyresavtal för bilplats. Med bilaga för indexklausul och egna tillägg. Mallen har funktion att lägga till egen logo eller bild.

Hyreskontrakt med förköpsrätt

Hyreskontrakt för hus där hyrestagaren har förköpsrätt. Med bilaga för inventarier/anmärkningar samt avstående från besittningsskydd.

Arrendeavtal

Enkelt arrendeavtal för olika typer av fastighetsarrenden, som du kan bygga på och utöka med hjälp av bilagor. Uppsägnings- & förlängningstid går att ändra till valfritt antal månader. Fält finns …

Hyreskontrakt del i lokal i andra hand

Används för del i lokal, förråd etc. Med fält för särskilda bestämmelser där egna villkor, ordningsregler etc. kan anges. I fullversionen går antal dagar i stycke Uppsägning att ändra till …

Hyreskontrakt semesterbostad

Hyresavtal för korttidsuthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Med fält för bl. a. deposition/handpenning, inventarier och skador. Innehåller även förteckningsbilaga. I fullversionen går antal dagar i stycke …

Hyreskontrakt Studentbostad

Hyresavtal anpassat för studenter. I fullversionen går klockslag & antal månader i stycke Hyrestid att ändra samt texten för hyrestillägg och i styckena Allmänna villkor och Särskilda bestämmelser.

Hyreskontrakt lokal

Avtal för uthyrning av lokal. Med fält för bl.a. Underhåll, myndighetskrav, force major, avflyttning etc. Innehåller även bilaga för indexklausul och egna tillägg. Se även mall Beräkning av indexförändring.

Hyreskontrakt i andra hand

För uthyrning av bostad, och tillhörande utrymmen, i andra hand med eller utan möblemang. Med bilaga för borgen och inventarier. Se även komprimerad version av Hyreskontrakt i andra hand samt …

Avstående från besittningsskydd

Används som bilaga till hyreskontrakt vid exempelvis inneboende eller andrahandsavtal för att hyresgästen inte ska ha besittningsrätt. Observera att vissa typer av avstående behövs skickas till Hyresnämnden (samt en kopia …