Hyreskontrakt inneboende

Komprimerad version av hyresavtal för uthyrning av rum i bostad.

Innehåller länk till mall för bilaga (exempelvis förteckning över möbler, ordningsregler, villkor etc).

Se även Hyreskontrakt Inneboende, Avstående från Besittningsskydd, Borgensförbindelse