Hyreskontrakt del i lokal

Används för del i lokal, förråd etc.

Med fält för särskilda bestämmelser där egna villkor, ordningsregler etc. kan anges.

I fullversionen går antal dagar i stycke Uppsägning att ändra till valfritt antal dagar.