Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

För överlåtelse/försäljning av bolag/företag. Det rekommenderas starkt att jurist anlitas för att reglera alla frågor rörande övertagandet. Mallen är ej anpassad för inkråmsaffär.


Kommentera