Fordran till Tingsrätt

Begäran att mål överlämnas från Kronofogden till Tingsrätt.

Används ifall att Svarande (den som är skyldig dig pengar) har bestridit din ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och du vill lämna fordran vidare till Tingsrätt för beslut.

Innehåller direktlänk till Kronofogdens beräkning av upplupen ränta.