Lönebesked

Lönebesked till arbetstagare som hanterar både skattepliktig och skattefri ersättning.

Med automatiskt summering och uträkning av skatter och avgifter (endast fullversion). Fullversionen av dokumentet har funktionen att kunna lägga till egen logo.

Se även Lönebesked med 1 kolumn.