Uppsägning av anställning

På grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Innehåller båda parters exemplar.

Fullversion har direktlänk till arbetsgivarintyg som enligt lag skall delges den anställda efter anställningens upphörande samt funktion att lägga till egen logo eller bild.

Uppsägningstid enligt LAS 11 § är följande;

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av;

  • en månad om den sammanlagda anställningstiden är kortare än två år.
  • två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.
  • tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.
  • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år.
  • fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år.
  • sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Observera dock att kollektivavtal kan ha andra bestämmelser!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *