Överlåtelseavtal Byggnad

Köpekontrakt för byggnad på ofri grund, vilket oftast omfattar kolonistuga eller annat småhus där arrendeavtal finns.

Då dessa typer av byggnader ej är fast egendom görs ingen ansökan om lagfart, endast omregistrering av ägare hos Skatteverket.