Hantverkarkontrakt

För reparations – och ombyggnadsarbeten i enlighet med konsumenttjänstlagen. Med bilaga för ROT klausul.

Fullversionen har funktion att lägga till egen logo eller bild.

För ny eller tillbyggnation, se Entreprenadkontrakt