Entreprenadkontrakt

Kontrakt i enlighet med ABS 09 för ny eller tillbyggnation av småhus som villa, parhus, fritidshus etc. Med bilaga ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader”.

För tilläggsarbeten bör särskilt kontrakt upprättas, se Entreprenadkontrakt tillägg.

Fullversionen har funktion att lägga till egen logo eller bild samt ingår tillägg för entreprenadkontrakt.