Avtal om Hushållsnära tjänster

Kontrakt för utförande av hushållsnära tjänster som barnpassning, städning, tvättning, snöskottning etc. Fullversionen av dokumentet har möjlighet att ändra antal dagar i uppsägningstid och direktlänk till Skatteverkets broschyr om skattereduktion …

Bestridande bluffaktura

Mall för bestridande av bluffaktura; Faktura på ej beställda varor/tjänster eller Vilseledande fakturor/erbjudanden. Innehåller även information och hjälp hur man går till väga. Detta dokument har inga låsta funktioner eller …

Överlåtelseavtal Bostadsrätt

Köpekontrakt/Överlåtelseavtal för bostadsrätt. Obs! Kontrollera med Brf’ens stadgar vad som är gällande vid överlåtelse för bostadsrätt i den föreningen. Bl. a. brukar det vara krav på att köparen ska bli …

Faktureringsunderlag

Underlag för fakturering till kund. Med fält för bl. a. projektnummer, resultatenhet, kunds ordernummer och kunds underskrift. Fullversionen har funktionen att lägga till egen logo. Dokumentet kan även användas som …

Faktura/Kvitto

Förenklad faktura/kontaktkvitto med automatisk summering. Kan användas av både privatpersoner och företag som sålt en vara eller tjänst. Detta dokument har inga låsta funktioner, har ingen vattenstämpel och är ifyllnadsbar …

Köpekontrakt & Köpebrev Tomtmark

Köpekontrakt och köpebrev vid försäljning av obebyggd tomtmark är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja mark. Det finns även ett fält för att kunna fylla i egna …

Köpekontrakt Privatperson

För försäljning/köp av bil, båt eller annan vara mellan privatpersoner. Med bilaga för specificering av fordon/båt. Se även Köpekontrakt Privatperson för handel på distans.

Köpekontrakt & Köpebrev

För upp till 2 köpare och säljare. Köpekontrakt och köpebrev för köp fastighet är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja fastighet (hus med tomt) Det finns även …

Återförsäljaravtal

Avtal för återförsäljning av produkter och varor mellan underleverantör och tillverkare eller grossist. Med fält för egna bestämmelser samt möjlighet att ändra texten i styckena ’Åtaganden’, ’Rabatt och volymer’ samt …

Agentavtal

Kontrakt mellan agent och artist som exempelvis musiker, komiker, illusionist eller annan underhållare. För enstaka uppdrag. Med fält för egna överenskommelser och övriga åtaganden.

Köpeavtal bolag

För överlåtelse/försäljning av bolag/företag. Det rekommenderas starkt att jurist anlitas för att reglera alla frågor rörande övertagandet. Mallen är ej anpassad för inkråmsaffär.

Bilaga

Kan användas som bilaga till samtliga kontrakt och avtal där det är max två + två parter. Gratisversionen har ingen vattenstämpel och är Acrobat Reader kompatibel (det vill säga fullversion)