Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

På grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Innehåller båda parters exemplar.

Fullversion har direktlänk till arbetsgivarintyg som enligt lag skall delges den anställda efter anställningens upphörande.

Uppsägningstid enligt LAS 11 § är följande;

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av;

  • en månad om den sammanlagda anställningstiden är kortare än två år.
  • två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.
  • tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.
  • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år.
  • fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år.
  • sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Observera dock att kollektivavtal kan ha andra bestämmelser!


Kommentera