Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Anpassad för yrken där arbete utförs mot transportsedlar, körsedlar, faktureringsunderlag etc. där arbetstagaren kan hänvisa till ett nummer (och således kan avstämning göras mot att sedel/underlag inkommit och/eller fakturerats).

Funktion för att kunna skicka in lönerapporten via e-post som pdf fil. (OBS! Endast i fullversion eller om Adobe Acrobat används)

Se även mall Kostnadsersättning som komplettering.


Kommentera