Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Kontrakt på engelska i enlighet med ABS 09 för ny eller tillbyggnation av småhus som villa, parhus, fritidshus etc.

Med bilaga ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader” på engelska.

Construction contract

Construction contract according to the ABS 09 for construction of small buildings as single och dual family dwelling, semi-detached houses, holiday homes etc.

Also includes ”General regulations for construction contractors of single or dual family dwellings- ABS 09″.


Kommentera