Anmälan gemensam bostad

Mallen används för att registrera en gemensam bostad vid samboförhållande där enbart ena sambon har lagfart. Anmälan ska skickas till Lantmäteriet varvid en anteckning om gemensam bostad görs, vilket medför att försäljning av den gemensamma bostaden ej kan göras utan bådas vetskap. Vid dödsfall går dock kvarlåtenskap till arvingar och sambon utan lagfart har ej […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Arrendeavtal

Enkelt arrendeavtal för olika typer av fastighetsarrenden, som du kan bygga på och utöka med hjälp av bilagor. Uppsägnings- & förlängningstid går att ändra till valfritt antal månader. Fält finns för specificering/fördelning av ytan för respektive område. Se även mall Bilaga som komplement.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avstående från besittningsskydd

Används som bilaga till hyreskontrakt vid exempelvis inneboende eller andrahandsavtal för att hyresgästen inte ska ha besittningsrätt. Observera att vissa typer av avstående behövs skickas till Hyresnämnden (samt en kopia av hyreskontraktet). Dock har mallen inte (mig veteligen) prövats av hyresnämnden och det är okänt om dom accepterar andra ansökningsmallar än deras egen mall.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avstående från bodelning

Avtal om avstående från bodelning i samband med att sambos separerar. Med möjlighet att lista vad som är överenskommet att ena sambon får och att allt annat tillhör den andra sambon. Mallen används när man är överens om fördelningen och inte behöver/vill göra någon bodelning via Tingsrätten. Se även Samboavtal.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avtal om Hushållsnära tjänster

Kontrakt för utförande av hushållsnära tjänster som barnpassning, städning, tvättning, snöskottning etc. Fullversionen av dokumentet har funktionen LocknEmail, möjlighet att ändra antal dagar i uppsägningstid och direktlänk till Skatteverkets broschyr om skattereduktion för husarbete. Observera! Om man som uppdragsgivare (beställare av tjänsten) anlitar en privatperson utan F-skattsedel har man som uppdragsgivare vissa ansvar om beloppet […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avtal om vårdnad och umgänge

Avtalet innehåller överenskommelser om vårdnad, umgänge och boendesituation för gemensamma barn. Denna mall finns endast som gratismall då det är okänt om socialnämnden godkänner avtalet. Har du fått denna mall godkänd eller nekad av socialnämnden skulle det uppskattas om du kunde posta information om detta för andras kännedom.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Entreprenadkontrakt

Kontrakt i enlighet med ABS 09 för ny eller tillbyggnation av småhus som villa, parhus, fritidshus etc. Med bilaga ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader”. För tilläggsarbeten bör särskilt kontrakt upprättas, se Entreprenadkontrakt tillägg (Tillägget ingår i betalversion)

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Faktura/Kvitto

Förenklad faktura med automatisk summering. Kan användas av både privatpersoner och företag som sålt en vara eller tjänst. Detta dokument har inga låsta funktioner, är ifyllnadsbar på skärmen och har ingen synlig vattenstämpel vid utskrift. Se även Multidokument.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Faktura/Kvitto för hushållsnära tjänster

Fakturamall för arbeten där privatperson har utfört hushållsnära tjänster. Fullversionen av mallen är självuträknande. Material eller andra utlägg kan ej anges i denna mall, dock finns stöd för både arbeten som ger rätt för skattereduktion (RUT avdrag) och andra utförda arbeten. I det fall att uppdragsgivaren ska redovisa och betala skatter och avgifter räknas dessa […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Fordran till Tingsrätt

Begäran att mål överlämnas från Kronofogden till Tingsrätt. Används ifall att Svarande (den som är skyldig dig pengar) har bestridit din ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och du vill lämna fordran vidare till Tingsrätt för beslut. Innehåller direktlänk till Kronofogdens beräkning av upplupen ränta.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Gåvobrev

Skriftlig bevis för att gåva lämnats samt eventuella villkor. Kan användas för fastighet eller annan, lös, egendom. Observera att vissa gåvor ska registreras hos Lantmäteriet resp. Tingsrätten.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Gravidkalkylator

Ett formulär att fylla i sin menscykel för att se när man bör ha ägglossning. Visar även olika datum under graviditet. Fungerar även bra att använda för att kunna planera ex. resor efter sin menscykel. Krävs dock att man har regelbunden mens för att resultatet ska bli någorlunda korrekt. Detta dokument har inga restriktioner, är […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt Hus

För förstahandsuthyrning av hus/villa, och tillhörande utrymmen, med eller utan möblemang. Med fält för egna bestämmelser och bilaga för inventarier. För korttidshyra, se Hyreskontrakt semesterbostad. Finns även som kontrakt med tillägg om förköpsrätt.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt hus

Hyresavtal för uthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Med fält för bl. a. deposition/handpenning, inventarier och skador. Lease agreement A lease agreement/rental agreement for the rental of privately owned properties as residential, vacation homes, summer cottages, etc. Includes fields for, among other things, security deposit / down payment, furnishings and damage.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt i andra hand

För uthyrning av bostad, och tillhörande utrymmen, i andra hand med eller utan möblemang. Med bilaga för borgen och inventarier. Se även komprimerad version av Hyreskontrakt i andra hand.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt i andra hand

För uthyrning av bostad, och tillhörande utrymmen, i andra hand med eller utan möblemang. Fält finns för särskilda bestämmelser där man kan ange övriga överenskommelser. Mallen har funktionen SignnEmail. Se även Hyreskontrakt i andra hand med bilagor.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt inneboende

För uthyrning av rum i bostad. Med bilaga för borgen och inventarier samt direktlänk till avstående av besittningsskydd. Betalversion innehåller även mall Avstående från besittningsskydd Se även förenklad version av Hyreskontrakt inneboende.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt inneboende

Komprimerad version av hyresavtal för uthyrning av rum i bostad. Bilaga för valfritt innehåll ingår (exempelvis förteckning över möbler, ordningsregler, villkor etc). Fullversionen av dokumentet har funktionen SignnEmail. Se även Hyreskontrakt Inneboende, Avstående från Besittningsskydd, Borgensförbindelse

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt semesterbostad

Hyresavtal för korttidsuthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Med fält för bl. a. deposition/handpenning, inventarier och skador. Innehåller även förteckningsbilaga. I fullversionen går antal dagar i stycke Betalning samt Tillträde och Avflyttning att ändra till valfritt antal dagar, dock max 2 siffor. Se även Hyreskontrakt semesterbostad anpassad för kortare tid än 3 […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt Semesterbostad

Komprimerat hyresavtal för korttidsuthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Lämpat för kortare tid än 3 månader. I fullversionen, som har funktionen SignnEmail, går följande ändringar att göra; Ändring av text för kostnader som ingår i hyra Ändring av text för inventarier som ingår i hyresobjekt Fler betalningssätt att välja mellan (även Kontant […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt & Köpebrev

För upp till 2 köpare och säljare. Köpekontrakt och köpebrev för köp fastighet är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja fastighet (hus med tomt) Det finns även ett fält för att kunna fylla i egna köpevillkor, som exempelvis om bränslelager ska ingå, reglering av energideklaration, besiktningsanmärkningar som inte omfattas eller vad man […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt & Köpebrev

För upp till 3 säljare och köpare. Köpekontrakt och köpebrev för köp fastighet är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja fastighet (hus med tomt) Det finns även ett fält för att kunna fylla i egna överenskommelser och villkor, som exempelvis om bränslelager ska ingå, reglering av energideklaration, besiktningsanmärkningar som inte omfattas eller […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt & Köpebrev Tomtmark

Köpekontrakt och köpebrev vid försäljning av obebyggd tomtmark är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja mark. Det finns även ett fält för att kunna fylla i egna köpevillkor, som exempelvis återgångsvillkor (villkor för att köpet ska kunna fullbordas, exempelvis om köpet är ogiltigt om köparen inte skulle få banklån). Med direktlänk till […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt Privatperson

Köpeavtal för vara där försäljningen görs på distans (fraktas). Vid exempelvis handel via Blocket eller Tradera. Fullversionen har funktionen SignnEmail vilket gör att man kan underteckna avtalet med sitt bankID istället för att behöva skriva ut, underteckna med penna och returnera. Fyll i – signera med bankid – Tryck på lås knappen – Tryck på […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Överlåtelseavtal Bostadsrätt

Köpekontrakt/Överlåtelseavtal för bostadsrätt. Obs! Kontrollera med Brf’ens stadgar vad som är gällande vid överlåtelse för bostadsrätt i den föreningen. Bl. a. brukar det vara krav på att köparen ska bli medlem i föreningen och överlåtelsen blir då giltigt först i samband med detta

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Parbingo

Könsneutral bingo för kärlekspar där man ska utföra olika uppdrag. Den som först får bingo ska bli utbjuden på dejt som partnern planerat. Innehåller två olika brickor med samma uppdrag på varje. Den generella versionen innehåller enbart paruppdrag. Föräldraversionen innehåller även några uppdrag för barnfri tid.  

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Schema

För exempelvis veckoschema eller dagplanering. 5 kolumner där du kan fylla i ex. veckodagar eller namn. Detta dokument har inga låsta funktioner och du kan antingen skriva ut och fylla i schemat med penna eller använda Acrobats kommentarsfunktioner för att rita linjer och skriva text.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Skuldebrev

Används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och egna överenskommelser. Utökad version och gratisversion innehåller ifyllnadshjälp.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Skuldebrev

Används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och egna överenskommelser. Promissory letter A promissory note is used for loans of money or property. Contains, among other things, the payment plan and (if) interest when borrowing money, fields for […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Tipspromenad

13 tipspromenads frågor samt en utslagsfråga som man själv anger. Förslag på utslagsfrågor: Hur mycket väger stenen? Hur många tändstickor finns det i burken? Hur många milliliter vatten är det i måttet? Hur många tum är pinnen? Hur många sekunder kommer det ta för Nisse att äta upp bullarna på fatet? Svarstalonger samt nyckel för […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Uppsägning av hyresavtal bostad

Uppsägningsmall med flerval på grunderna till uppsägningen samt meddelande till socialnämnd. Observera att uppsägning ska skickas i REK brev både till hyresgäst och till socialnämnden då detta kan komma att behövas som bevisning hos Kronofogden eller Hyresnämnden

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :