Agentavtal

Kontrakt mellan agent och artist som exempelvis musiker, komiker, illusionist eller annan underhållare. För enstaka uppdrag. Med fält för egna överenskommelser och övriga åtaganden. Fullversionen av dokumentet har funktionen LocknEmail samt går antal dagar för betalningsvillkor att ändra.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Aktiebok

Förteckning över aktieinnehavare och överlåtelse. Gratisversionen har ej vattenstämpel och är ifyllnadsbar på skärmen. Betalmall innehåller även Aktiebrev

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Anmälan gemensam bostad

Mallen används för att registrera en gemensam bostad vid samboförhållande där enbart ena sambon har lagfart. Anmälan ska skickas till Lantmäteriet varvid en anteckning om gemensam bostad görs, vilket medför att försäljning av den gemensamma bostaden ej kan göras utan bådas vetskap. Vid dödsfall går dock kvarlåtenskap till arvingar och sambon utan lagfart har ej […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Anställningsbevis

Anställningsavtal på Engelska med olika anställningsformer. Fält finns för egna överenskommelser. Utformad för svensk lag. Contract of Employment Employment contract in English with various forms of employment. Fields for custom arrangements. Designed according to Swedish law.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Arrendeavtal

Enkelt arrendeavtal för olika typer av fastighetsarrenden, som du kan bygga på och utöka med hjälp av bilagor. Uppsägnings- & förlängningstid går att ändra till valfritt antal månader. Fält finns för specificering/fördelning av ytan för respektive område. Se även mall Bilaga som komplement.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Återförsäljaravtal

Avtal för återförsäljning av produkter och varor mellan underleverantör och tillverkare eller grossist. Med fält för egna bestämmelser samt möjlighet att ändra texten i styckena ’Åtaganden’, ’Rabatt och volymer’ samt ’Betalning och leverans’. Innehåller även bilaga för valfritt innehåll.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avstående från besittningsskydd

Används som bilaga till hyreskontrakt vid exempelvis inneboende eller andrahandsavtal för att hyresgästen inte ska ha besittningsrätt. Observera att vissa typer av avstående behövs skickas till Hyresnämnden (samt en kopia av hyreskontraktet). Dock har mallen inte (mig veteligen) prövats av hyresnämnden och det är okänt om dom accepterar andra ansökningsmallar än deras egen mall.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avstående från bodelning

Avtal om avstående från bodelning i samband med att sambos separerar. Med möjlighet att lista vad som är överenskommet att ena sambon får och att allt annat tillhör den andra sambon. Mallen används när man är överens om fördelningen och inte behöver/vill göra någon bodelning via Tingsrätten. Se även Samboavtal.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avtal om Hushållsnära tjänster

Kontrakt för utförande av hushållsnära tjänster som barnpassning, städning, tvättning, snöskottning etc. Fullversionen av dokumentet har funktionen LocknEmail, möjlighet att ändra antal dagar i uppsägningstid och direktlänk till Skatteverkets broschyr om skattereduktion för husarbete. Observera! Om man som uppdragsgivare (beställare av tjänsten) anlitar en privatperson utan F-skattsedel har man som uppdragsgivare vissa ansvar om beloppet […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Avtal om vårdnad och umgänge

Avtalet innehåller överenskommelser om vårdnad, umgänge och boendesituation för gemensamma barn. Denna mall finns endast som gratismall då det är okänt om socialnämnden godkänner avtalet. Har du fått denna mall godkänd eller nekad av socialnämnden skulle det uppskattas om du kunde posta information om detta för andras kännedom.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Entreprenadkontrakt

Kontrakt i enlighet med ABS 09 för ny eller tillbyggnation av småhus som villa, parhus, fritidshus etc. Med bilaga ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader”. För tilläggsarbeten bör särskilt kontrakt upprättas, se Entreprenadkontrakt tillägg (Tillägget ingår i betalversion)

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Entreprenadkontrakt

Kontrakt på engelska i enlighet med ABS 09 för ny eller tillbyggnation av småhus som villa, parhus, fritidshus etc. Med bilaga ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader” på engelska. Construction contract Construction contract according to the ABS 09 for construction of small buildings as single och dual family dwelling, semi-detached houses, holiday homes etc. Also includes ”General […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Faktura/Kvitto för hushållsnära tjänster

Fakturamall för arbeten där privatperson har utfört hushållsnära tjänster. Fullversionen av mallen är självuträknande. Material eller andra utlägg kan ej anges i denna mall, dock finns stöd för både arbeten som ger rätt för skattereduktion (RUT avdrag) och andra utförda arbeten. I det fall att uppdragsgivaren ska redovisa och betala skatter och avgifter räknas dessa […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Faktureringsunderlag

Underlag för fakturering till kund. Med fält för bl. a. projektnummer, resultatenhet, kunds ordernummer och kunds underskrift. Dokumentet kan även användas som underlag för fakturering även då kundens underskrift ej behövs

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Fordran till Tingsrätt

Begäran att mål överlämnas från Kronofogden till Tingsrätt. Används ifall att Svarande (den som är skyldig dig pengar) har bestridit din ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och du vill lämna fordran vidare till Tingsrätt för beslut. Innehåller direktlänk till Kronofogdens beräkning av upplupen ränta.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Gåvobrev

Skriftlig bevis för att gåva lämnats samt eventuella villkor. Kan användas för fastighet eller annan, lös, egendom. Observera att vissa gåvor ska registreras hos Lantmäteriet resp. Tingsrätten.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Gravidkalkylator

Ett formulär att fylla i sin menscykel för att se när man bör ha ägglossning. Visar även olika datum under graviditet. Fungerar även bra att använda för att kunna planera ex. resor efter sin menscykel. Krävs dock att man har regelbunden mens för att resultatet ska bli någorlunda korrekt. Detta dokument har inga restriktioner, är […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt arbetsplats

Hyrstolskontrakt / Arbetsplatskontrakt för del i gemensam verksamet som ex. frisör, massör, nagelteknolog, konsult, tekniker etc. där man arbetar med egen f-skatt men representerar ett annat bolag. Antal månader, betalningsvillkor, Åtaganden samt inkluderat/exkluderat i hyran går att ändra. I fullversionen har dokumentet funktionen LocknEmail Se även Uppdragsavtal

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt Hus

För förstahandsuthyrning av hus/villa, och tillhörande utrymmen, med eller utan möblemang. Med fält för egna bestämmelser och bilaga för inventarier. Innehåller länk till mallen Avstående från besittningsskydd. För korttidshyra, se Hyreskontrakt semesterbostad. Finns även som kontrakt med tillägg om förköpsrätt.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt hus

Hyresavtal för uthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Med fält för bl. a. deposition/handpenning, inventarier och skador. Lease agreement A lease agreement/rental agreement for the rental of privately owned properties as residential, vacation homes, summer cottages, etc. Includes fields for, among other things, security deposit / down payment, furnishings and damage.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt i andra hand

För uthyrning av bostad, och tillhörande utrymmen, i andra hand med eller utan möblemang. Med bilaga för borgen och inventarier. Se även komprimerad version av Hyreskontrakt i andra hand.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt i andra hand

För uthyrning av bostad, och tillhörande utrymmen, i andra hand med eller utan möblemang. Fält finns för särskilda bestämmelser där man kan ange övriga överenskommelser. Mallen har funktionen SignnEmail. Se även Hyreskontrakt i andra hand med bilagor.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt inneboende

Komprimerad version av hyresavtal för uthyrning av rum i bostad. Innehåller länk till mall för bilaga (exempelvis förteckning över möbler, ordningsregler, villkor etc). Se även Hyreskontrakt Inneboende, Avstående från Besittningsskydd, Borgensförbindelse

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt lokal

Med fält för bl.a. Underhåll, myndighetskrav, force major, avflyttning etc. Innehåller även bilaga för indexklausul och egna tillägg. Se även mall Beräkning av indexförändring.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt paket

Paket för hyresvärd. Hyreskontrakt för bostadsändamål till 30% rabatt. Innehåller: Besiktningsinstrument – Utökad version Hyreskontrakt lägenhet – Fullversion Bilplatsavtal – Utökad version Uppsägning av hyresavtal – Utökad version Se respektive mall för mer information. Värde: 250 kr

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt semesterbostad

Hyresavtal för korttidsuthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Med fält för bl. a. deposition/handpenning, inventarier och skador. Innehåller även förteckningsbilaga. I fullversionen går antal dagar i stycke Betalning samt Tillträde och Avflyttning att ändra till valfritt antal dagar, dock max 2 siffor. I fullversionen finns även swish som betalningsalternativ. Se även Hyreskontrakt […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt Semesterbostad

Komprimerat hyresavtal för korttidsuthyrning av privatägda fastigheter som villa, fritidshus, sommarstuga etc. Lämpat för kortare tid än 3 månader. I fullversionen går följande ändringar att göra; Ändring av text för kostnader som ingår i hyra Ändring av text för inventarier som ingår i hyresobjekt Fler betalningssätt att välja mellan (även Kontant, Swish samt Payson) Antal […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Hyreskontrakt Studentbostad

Hyresavtal anpassat för studenter. I fullversionen går klockslag & antal månader i stycke Hyrestid att ändra samt texten för hyrestillägg och i styckena Allmänna villkor och Särskilda bestämmelser och dokumentet har funktionen LocknEmail

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Inkassokrav

Självuträknande kravmall för utebliven betalning i enlighet med inkassolagen och räntelagen (3 § tillämpas i ränteberäkningen – förutbestämd förfallodag). Samma utseende på mall som Multidokument

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt & Köpebrev

För upp till 2 köpare och säljare. Köpekontrakt och köpebrev för köp fastighet är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja fastighet (hus med tomt) Det finns även ett fält för att kunna fylla i egna köpevillkor, som exempelvis om bränslelager ska ingå, reglering av energideklaration, besiktningsanmärkningar som inte omfattas eller vad man […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt & Köpebrev

För upp till 3 säljare och köpare. Köpekontrakt och köpebrev för köp fastighet är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja fastighet (hus med tomt) Det finns även ett fält för att kunna fylla i egna överenskommelser och villkor, som exempelvis om bränslelager ska ingå, reglering av energideklaration, besiktningsanmärkningar som inte omfattas eller […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt & Köpebrev Tomtmark

Köpekontrakt och köpebrev vid försäljning av obebyggd tomtmark är en komplett standardmall när du ska köpa eller sälja mark. Det finns även ett fält för att kunna fylla i egna köpevillkor, som exempelvis återgångsvillkor (villkor för att köpet ska kunna fullbordas, exempelvis om köpet är ogiltigt om köparen inte skulle få banklån). Med direktlänk till […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Köpekontrakt Privatperson

Köpeavtal för vara där försäljningen görs på distans (fraktas). Vid exempelvis handel via Blocket eller Tradera. Fullversionen har funktionen SignnEmail vilket gör att man kan underteckna avtalet med sitt bankID istället för att behöva skriva ut, underteckna med penna och returnera. Fyll i – signera med bankid – Tryck på lås knappen – Tryck på […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Körjournal

Anpassad för 1 förare för bilen. I fullversionen beräknas antal privata kilometer samt belopp för bilförmån (faktor 1,2) under förutsättning att tankning gjorts under perioden. Dessutom beräknas antal km för resan ut automatiskt och ett meddelande anges ifall att utgående mätarställning inte överensstämmer med vad den borde vara utifrån periodens totala reslängd. Fullversionen har funktionen […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Kostnadsersättning

Ansökan om kostnadsersättning för resor, traktamente & utlägg för arbetstagare. Gratisversion och utökad version innehåller ifyllnadshjälp. Fullversion innehåller direktlänk till Skatteverkets belopp & procentsatser.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Lönebesked

Lönebesked till arbetstagare som hanterar både skattepliktig och skattefri ersättning (kryssrutorna för skattefri ersättning enl. förhandsgranskningen är ej synlig vid utskrift eller vid sändning via e-post). Med automatiskt summering och uträkning av skatter och avgifter (endast betalversioner). Fullversionen av dokumentet har funktionen LocknEmail Se även Lönebesked 2 kol.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Lönebesked

Lönebesked till arbetstagare som hanterar både skattepliktig och skattefri ersättning. Med automatiskt summering och uträkning av skatter och avgifter (endast fullversion). Fullversionen av dokumentet har funktionen att kunna lägga till egen logo. Se även Lönebesked med 1 kolumn.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Lönerapport

Underlag för tidrapportering/lönerapportering. Gratisversion innehåller ifyllnadshjälp. Automatisk summering samt funktion för att kunna skicka in lönerapporten via e-post som pdf fil. (OBS! Endast i fullversion eller om Adobe Acrobat används i Utökad version) Passar de flesta branscher.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Lönerapport

Anpassad för yrken där arbete utförs mot transportsedlar, körsedlar, faktureringsunderlag etc. där arbetstagaren kan hänvisa till ett nummer (och således kan avstämning göras mot att sedel/underlag inkommit och/eller fakturerats). Funktion för att kunna skicka in lönerapporten via e-post som pdf fil. (OBS! Endast i fullversion eller om Adobe Acrobat används) Se även mall Kostnadsersättning som […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Multidokument

Offert, Order, Faktura, Krav – i samma dokument. Självuträknande och föreslår belopp för 25% moms, dock måste ev. momsbelopp fyllas i manuellt (ej gratisversion) Med fritextruta för exempelvis hälsning eller information om omvänd moms. Anpassad för C5 H2 kuvert. Gratisversion och utökad version innehåller ifyllnadshjälp. Dokumentet finns även med betalningsavi. Se även inkassokrav.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Överlåtelseavtal Bostadsrätt

Köpekontrakt/Överlåtelseavtal för bostadsrätt. Obs! Kontrollera med Brf’ens stadgar vad som är gällande vid överlåtelse för bostadsrätt i den föreningen. Bl. a. brukar det vara krav på att köparen ska bli medlem i föreningen och överlåtelsen blir då giltigt först i samband med detta

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Parbingo

Könsneutral bingo för kärlekspar där man ska utföra olika uppdrag. Den som först får bingo ska bli utbjuden på dejt som partnern planerat. Innehåller två olika brickor med samma uppdrag på varje. Den generella versionen innehåller enbart paruppdrag. Föräldraversionen innehåller även några uppdrag för barnfri tid.  

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Personalliggare

För restaurang, tvätteri – & frisör branschen. Ange startdatum, övriga datum fylls i automatiskt. Företagsinformation och personalinformation kan fyllas i på skärmen. Tider fylls löpande i, efter utskrift, med kulspetspenna. Läs mer om lagen om personalliggare på Skatteverkets hemsida.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Schema

För exempelvis veckoschema eller dagplanering. 5 kolumner där du kan fylla i ex. veckodagar eller namn. Detta dokument har inga låsta funktioner och du kan antingen skriva ut och fylla i schemat med penna eller använda Acrobats kommentarsfunktioner för att rita linjer och skriva text.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Semesterlista

Lista för veckoplanering av sommarsemester (v. 22-35) där semester anges med text (ex. Må, Ti. On-Fr) eller kryss (Bokstaven X). Fullversionen innehåller även semesterplanering för jul och nyår (15/12 – 10/1) där semester markeras med kryssruta. För upp till 22 personer.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Skuldebrev

Engelsk version av skuldebrev som används vid lån av pengar eller egendom. Innehåller bl. a. amortering och ränta vid lån av pengar, fält för erlagd säkerhet (deposition eller pant) och egna överenskommelser. Promissory letter A promissory note is used for loans of money or property. Contains, among other things, the payment plan and (if) interest […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Tipspromenad

13 tipspromenads frågor samt en utslagsfråga som man själv anger. Förslag på utslagsfrågor: Hur mycket väger stenen? Hur många tändstickor finns det i burken? Hur många milliliter vatten är det i måttet? Hur många tum är pinnen? Hur många sekunder kommer det ta för Nisse att äta upp bullarna på fatet? Svarstalonger samt nyckel för […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Uppdragsavtal

Avtal mellan företag som köper och säljer tjänster av varandra i form av konsult/underleverantör. Lämplig att användas där man exempelvis anlitar en enskild firma, för att skriftligen försäkra att det ej är en anställning och att således bli lagligen skyldig att inbetala skatter och avgifter. Med fält för egna bestämmelser samt möjlighet att ändra texten […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Uppsägning av anställning

På grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Innehåller båda parters exemplar. Fullversion har direktlänk till arbetsgivarintyg som enligt lag skall delges den anställda efter anställningens upphörande. Uppsägningstid enligt LAS 11 § är följande; Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av; en månad om den sammanlagda anställningstiden är kortare än två år. två månader, om den […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Uppsägning av hyresavtal bostad

Uppsägningsmall med flerval på grunderna till uppsägningen samt meddelande till socialnämnd. Observera att uppsägning ska skickas i REK brev både till hyresgäst och till socialnämnden då detta kan komma att behövas som bevisning hos Kronofogden eller Hyresnämnden

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Uppsägning av provanställning

För underrättelse av upphörande av provanställning vid provanställningens slutdatum eller i förtid. Fullversion har direktlänk till arbetsgivarintyg som enligt lag skall delges den anställda efter anställningens upphörande. En provanställning får sägas upp i förtid eller i samband med prövotidens utgång, dock med minst 2 veckors varsel. Observera att kollektivavtal kan ha andra bestämmelser än LAS […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Vistelseschema för barnomsorg

Schema för barn inom förskola, daghem och dylikt. Fullversionen går att fylla i på dator. Det finns ett infofält där förskola etc. kan lägga till egen text och låsa fältet innan dokumentet skrivs ut eller läggs upp som fil för föräldrar att ladda ner och fylla i. Den blå texten i förhandsgranskningen är de fält […]

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Vistelseschema för barnomsorg

Schema för barn inom förskola, daghem och dylikt. Fullversionen går att fylla i på dator. Det finns ett infofält där förskola etc. kan lägga till egen text och låsa fältet innan dokumentet skrivs ut eller läggs upp som fil för föräldrar att ladda ner och fylla i. Dokumentet finns även på svenska.

Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :