Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

Med fält för bl.a. Underhåll, myndighetskrav, force major, avflyttning etc.

Innehåller även bilaga för indexklausul och egna tillägg.

Se även mall Beräkning av indexförändring.


Kommentera