Kategori :
Språk :
Etikett :
Programvara :

För bl. a dödsbodelägare, bankärenden, inhämtning av personhandlingar m.m. Det finns även fält för egen specificering av omfattningen. Fullmakten kan vara gällande till ett visst datum eller tills vidare.


Kommentera